Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Xem điểm thi

1. ĐIÊM THI ĐẠI HỌC
Bạn muốn có Kết quả điểm thi Đại học được tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay khi được công bố ?
Hãy soạn tin:
DT {mã trường} {Số báo danh} gửi 6524
Ví dụ: Để tra điểm thị đại học Bách khoa Hà Nội của thí sinh có số Số báo danh là 10288, soạn tin:
DT BKA 10288 gửi 6524
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả điểm thi về máy điện thoại của bạn ngay khi có.
2. ĐIỂM THI CAO ĐẲNG
Bạn muốn có Kết quả điểm thi Cao đẳng được tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay khi được công bố ? Hãy soạn tin:
CD {mã trường} {Số báo danh} gửi 6524
Ví dụ: Để tra diem thi cao đẳng Bách Việt của thí sinh có số Số báo danh là 1028, soạn tin:
CD CBV 1028 gửi 6524
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả điểm thi về máy điện thoại của bạn ngay khi có.
3. ĐIỂM CHUẨN
Bạn muốn biết điểm chuẩn của các trường đại học, cao đẳng ngay khi công bố? Hãy soạn tin:
DC {mã trường} {mã khối} gửi 6524
Ví dụ: Để biết điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế quốc dân khối A, soạn tin:
DC KHA gửi 6524
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.
4. CHỈ TIÊU
Bạn muốn tra cứu chỉ tiêu của các trường đại học, cao đẳng năm 2011? Hãy soạn tin:
CT {mã trường} gửi 6524
Ví dụ: Để tra cứu chỉ tiêu các ngành của trường Đại học Thủy lợi tại Hà Nội, soạn tin:
CT TLA gửi 6524
5. TỈ LỆ CHỌI
Bạn muốn tra cứu tỉ lệ chọi của các trường đại học, cao đẳng năm 2011? Hãy soạn tin:
TL {mã trường} gửi 6524
Ví dụ: Để tra cứu tỉ lệ chọi các ngành của trường Đại học Thủy lợi tại Hà Nội, soạn tin:
TL TLA gửi 6524
6. ĐÁP ÁN CÁC MÔN
Bạn muốn xem đáp án các môn thi? Hãy soạn tin:
DA {tên khối} {tên môn} gửi 6724
Ví dụ: Bạn muốn xem đáp án môn Toán khối A, soạn tin:
DA A TOAN gửi 6724
7. NGUYỆN VỌNG 2
Bạn muốn biết Nguyên vọng 2 của các trường đại học, cao đẳng ngay khi công bố? Hãy soạn tin:
NV2 {Tên khối} gửi 6724
Ví dụ: Để biết điểm nguyện vọng 2 khối A, soạn tin:
NV2 gửi 6724
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả về máy điện thoại của bạn ngay khi có.
8. NGUYỆN VỌNG 3
Bạn muốn biết Nguyên vọng 3 của các trường đại học, cao đẳng ngay khi công bố? Hãy soạn tin:
NV3 {Tên khối} gửi 6724
Ví dụ: Để biết điểm nguyện vọng 3 khối A, soạn tin:
NV3 gửi 6724
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả về máy điện thoại của bạn ngay khi có.
9. XẾP HẠNG
Bạn muốn biết thứ hạng của mình so với những thí sinh cùng dự thi vào trường? Hãy soạn tin:
XH {mã trường} {Khối} {SBD} gửi 6524
Ví dụ: Để tra thứ hạng điểm thị đại học Bách khoa Hà Nội của thí sinh có số Số báo danh là 10288, soạn tin:
XH BKA A 10288 gửi 6524
10. ĐIỂM THI TRỌN GÓI
Bạn muốn biết được Điểm thi, xếp hạng và chỉ tiêu của trường mà bạn dự tuyển ngay khi công bố? Hãy soạn tin:
DTG {mã trường} {Khối} {SBD} gửi 6724
Ví dụ: Để tra điểm thị, Xếp hạng và chỉ tiêu đại học Bách khoa Hà Nội của thí sinh có số Số báo danh là 10288, soạn tin:
DT BKA A 10288 gửi 6724
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả điểm thi trọn gói về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”
Thành công nào cũng sẽ phải đánh đổi bằng hy sinh và mất mát. 12 năm học qua các bạn đã cố hết sức mình, 12 tháng qua các bạn đã nỗ lực không ngừng, và trong những giây phút đặc biệt quan trọng này các bạn càng phải vững tâm hơn nữa, chỉ cần tin là mình sẽ vượt qua, các bạn sẽ chiến thắng.Mong sao các bạn sẽ cười thật tươi sau khi xem điểm thi cho dù kết quả có ra sao đi nữa .
Tuy nhiên, nếu chẳng may thành công bị trì hoãn thì cũng đừng buồn nhé! Bởi đơn giản, Đại học không phải con đường duy nhất. Hơn nữa, ĐH cũng chỉ là bước khởi đầu cao hơn những bước khởi đầu khác mà thôi ! Còn rất nhiều những con đường và cánh cửa khác luôn rộng mở!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét